Služby

Oceňování veškerého movitého majetku – stanovení ceny obvyklé podle zákona č. 151/1997 Sb. a předpisů následujících pro tyto účely:

• Prodej, koupě, výměna,pronájem, leasing, zástava pro úvěr (ručení majetkem)
• Převod fyzická osoba – s.r.o. nebo jiná změna právní formy
• Předmanželská a manželská smlouva, rozvod, darování, dědictví
• Vznik a zánik firmy, nepeněžité vklady, vypořádání podílů
• Zahrnutí do účetní evidence, vyřazení neupotřebitelného majetku
• Konkursní – insolvenční řízení, dražby, exekuce
• Správní řízení, trestní řízení, celní řízení
• Správa státního, obecního, spolkového majetku

Posuzování technického stavu, stanovení výše škody

Hodnocení projektů, posuzování přiměřenosti nákladů a pod.

Příklady oceňovaného majetku :

• Lékařská ordinace
• Zubní laboratoř
• Operační sál
• Biochemická laboratoř
• Veterinární ordinace
• Balneoprovoz
• Opravářská dílna
• Výrobní provoz, linka, technologie
• Provozovna služeb, obchodu, stravování
• Kancelář, pracovna, školní učebna
• Zařízení bytu, domu, rekreačního objektu