Reference

Advokátní kancelář JUDr Šustek Praha 1

Biologické centrum JČU České Budějovice

Celimed, s.r.o. Ústí nad Labem

ČEZ, a.s.

Česká inspekce životního prostředí Praha

Rozvojové projekty Praha, a.s.

FN Brno – Bohunice

FN Královské Vinohrady Praha

Karlovarská krajská nemocnice

Krajská nemocnice Jihlava

Krajská nemocnice Liberec

Krajská nemocnice T. Bati Zlín

Krajské soudy

Magistrát hl.m. Prahy

Medista, s.r.o. Praha

Mikrobiologický ústav AV Třeboň

Neli,  s.r.o. Liberec

Nemocnice Český Krumlov

Nemocnice Havlíčkův Brod

Nemocnice Cheb

Nemocnice Jindřichův Hradec

Nemocnice Kolín

Nemocnice Kutná Hora

Nemocnice Na Homolce

Nemocnice Mělník

Nemocnice Tábor

Nemocnice Třebíč

Nemocnice Znojmo

Nemocnice Sokolov

Nemocnice Pardubického kraje

NEMOS, a.s.

Okresní soudy

Penta Hospitals, a.s.

Policie ČR

Povodí Vltavy, st.p.

Přírodovědecká fakulta University Karlovy

Regionální rada rozvoje regionu Severozápad, Severovýchod, Jihozápad, Moravskoslezsko

Státní zdravotní ústav Ústí nad Labem

Univerzita Pardubice

a mnoho dalších

 

–          Soukromí lékaři

–          Soukromí veterináři

–          Notáři

–          Advokáti

 

a  mnoho dalších