O mně

Narodil jsem se v roce 1955  v Ústí nad Labem, kde jsem v roce 1974 absolvoval gymnasium. Na VUT Brno jsem v roce 1979 získal inženýrský titul z oboru lékařské elektroniky. Odbornou praxi jsem získával nejprve v Krajské nemocnici v Ústí nad Labem, později v Nemocnici Česká Lípa a v několika soukromých společnostech.  V roce 1991 jsem byl jmenován znalcem u Krajského soudu v Českých Budějovicích. Od této doby jsem se profesně zaměřil na obor oceňování majetku se specializací na zdravotnickou a laboratorní techniku. Mým cílem je poskytovat komplexní služby na špičkové úrovni a i z tohoto důvodu soustavně studuji nejnovější trendy v oboru, mj. také díky Institutu oceňování majetku na VŠE v Praze, který jsem absolvoval v roce 2000. Později jsem získal certifikát EUREX Zert dle EN 45 013, uplatnitelný pro všechny státy Evropské unie. V současné době usiluji o certifikát společnosti EURAS & Co.Ltd. dle nově platných norem Mezinárodní elektrotechnické komise (IEC). Nedílnou součástí mé práce je také členství v Komoře soudních znalců České republiky.